THREEMAN HOME SOLUTION

บ้านอัจฉริยะหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สมาร์ท โฮม (Smart Home) คือนวัตกรรมของบ้านที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานคือความสะดวกในการใช้สิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้าน ความสบายจากความง่ายดายในการสั่งการ ความประหยัดทั้งด้านพลังงานในร่างกายและพลังงานไฟฟ้า ความปลอดภัยที่ตั้งคำสั่งไว้และการแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยที่การทำงานต่าง ๆ ที่ว่ามานี้ก็เกิดจากสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกออกแบบให้อยู่ในกฎของสมาร์ทโฮมนั้นคือการสามารถตั้งระบบให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอย่าง WIFI และ INTERNET โดยให้สามารถควบคุมได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งมันก็คือเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าสมาร์ทโฮมนั้นคือบ้าน อัจฉริยะสมชื่อจริง ๆ ซึ่งการทำงานอย่างออัจฉริยะของเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็มีให้เลือกใช้ได้กับทุกพื้นที่และทุกสัดส่วนของบ้านได้อย่างเต็มที่