ชื่อสินค้า Smart Gateway (LAN)

ประเภทสินค้า WL-ZGWMDPB-G1000-02
แบรนด์สินค้า Wulian
ราคาสินค้า 6,120 บาท

Smart Gateway (LAN)

  • สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN  เข้ากับเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างอัตโนมัติ
  • เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
  • ใช้พลังงานต่ำ
  • ควบคุมผ่านแอฟพลิเคชั่น